Joan-Pere Viladecans /

Pintor i gravador de formació autodidacta. Des del 1967 en què inicia la seva trajectòria,
ha fet un llarg periple d’exposicions, tant a escala nacional com internacional
i ha participat en un gran nombre de mostres col·lectives per diferents països europeus.

Exposicions /

Llibres /